Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;

  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop.

Of lees meer op site van de toezichthouder.

Wat houdt de AVG in?

Verzamelde persoonsgegevens zoals naam, emailadres en mobiele nummer mogen alleen voor het doel worden gebruikt waarvoor ze verzameld zijn. Ook mogen persoonsgegevens niet zomaar gebruikt worden. Bellen naar bedrijven en vragen naar de juiste persoon mag wél, maar via een website een direct nummer of een emailadres van een bepaalde functionaris gebruiken (ook al staat deze op de website of op LinkedIn) en ongevraagd informatie sturen mag niet. Tenzij deze persoon persoonlijk toestemming heeft gegeven om deze gegevens te gebruiken om hem/haar te benaderen. Bellen naar een algemeen nummer en vervolgens naar de juiste persoon vragen.

Gegevens die door ons verzameld zijn, zullen door ons daarom niet op een verkeerde manier of voor een ander doel worden gebruikt.

Alle verkregen contactgegevens worden verzameld voor de opdrachtgever en worden niet gebruikt voor andere opdrachtgevers.

Na het afronden ontvangt de opdrachtgever de lijst met verkregen gegevens, aangezien de gegevens specifiek voor die opdracht zijn verkregen.

Wij zullen geen gegevens/ lijsten van de ene opdrachtgever verschaffen aan een andere opdrachtgever.

Op de subpagina's hebben wij ons privacy statement en verwerkersovereenkomst geplaatst.

Het team van Grid Agency is bekend met de nieuwe AVG en zullen geen gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor deze verkregen zijn.